10/09/2020 | 472 |
0 Đánh giá

GiaLongTax  tham gia hỗ trợ tuần lễ quyết toán thuế TNCN miễn phí cho người nộp thuế tại Vp Cục Thuế TP.HCM

Đồng hành cùng với Cục Thuế TpHCM và các Doanh nghiệp ĐLT, Công ty TNHH DV và TV Thuế Gia Long tham gia hỗ trợ tuần lễ quyết toán thuế TNCN miễn phí cho người nộp thuế tại Vp Cục Thuế TP.HCM.

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận