07/09/2020 | 780 |
0 Đánh giá

Theo nghị quyết 116/2020/QH14 của Quốc Hội ngày 19/06/2020, kế từ ngày 02/08/2020, doanh nghiệp được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh thu năm không quá 200 tỷ đồng.

 

 

Theo đó, ngày 19/6/2020, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Nghị quyết 116 giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Những doanh nghiệp thuộc đối tượng được giảm thuế tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế TNDN theo quý và quyết toán thuế TNDN năm 2020.

Trong đó, những tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thuộc đối tượng áp dụng của Nghị quyết này gồm:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Lưu ý: Việc giảm thuế TNDN này áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.


(*) Xem thêm

Bình luận